PULS ZDROWIA

PULS ZDROWIA

Achondroplazja

Łuszczyca

Miażdżyca

Mózgowe Porażenie Dziecięce

Mukowiscydoza

Parkinson

POHP (Przewlekła obturacyjna choroba płuc)

SLA (Stwardnienie zanikowe boczne)

SM (Stwardnienie rozsiane)

SMA (Rdzeniowy zanik mięśni)

Toczeń rumieniowaty